Jak postupovat při úmrtí


Zajištění pohřbu není záležitostí, kterou člověk obstarává běžně a proto se můžete s jakýmkoliv dotazem nebo žádostí obrátit na nás. Poradíme Vám a pomůžeme zařídit vše potřebné.

Téměř vše okolo pohřbu můžete vyřídit přímo v naší kanceláři na adrese : Malé Náměstí 103, 738 01 Frýdek-Místek.

Domluvit termín v obřadní síni nebo kostele (pokud to bude telefonicky možné), květinovou výzdobu, vytištění parté, převoz po ČR a další náležitosti.
 

K vyřízení pohřbu přineste s sebou tyto věci:

 • občanský průkaz zesnulého
 • občanský průkaz objednatele pohřbu
 • listy o prohlídce mrtvého v případě, že Vám je lékař ponechal
 • rodný list v případě úmrtí novorozence nebo dítěte
 • malou fotografii na parté (může být na flash disku)
 • oblečení do rakve, v případě že zesnulý není oblečen
 • zálohu na sjednané služby (70% z předběžné ceny pohřbu)
 • dodatečně flash disk s fotografiemi a oblíbenou hudbou do obř.síně FM.

 

Kopání hrobů a otvíraní hrobek: 

- tyto práce a příslušnou evidenci mají na starost Obecní úřady a jejich smluvní partneři.

- pro hřbitovy v Dobré, Lískovci, Chlebovicích, Lysůvkách a Skalici to jsou  - TS a.s. Frýdek-Místek .

  (Kancelář  hrobové matriky TS a.s.  se nachází na ulici Radniční naproti                     magistrátu ve Frýdku.)

 

Úmrtní list:

- vyhotoví matrika v místě úmrtí, na základě dodaných dokladů od lékaře, pohř.služby, rodiny  a zašle na adresu pozůstalých do 30 dnů.

 

 

Vyřizování dalších náležitostí po pohřbu:

- Do 15 dnů po obdržení úmrtního listu požádat Městký úřad (matrika) o nový občanský průkaz                                                        - Vdovský (vdovecký) důchod vyřídíte na Okresní správě sociálního zabezpečení

K sepsání je nutno předložit tyto doklady:

 • občanský průkaz

 • úmrtní list
 • oba důchodové výměry nebo stvrzenky
 • oddací list

KONTAKTY :

 

Pohotovostní služba :

(Převoz zemřelého)

Tel: 603 295 137

 

Kancelář :
Malé Náměstí 103 
Frýdek-Místek , 738 01
 
Tel: 731 149 692
 
Provozní doba   

Pondělí - Pátek  

8:00 - 12 :00     13:00 - 16:00

 
 
 
 
 Bača Tomáš :

 Tel: 603 295 137

 
 
 EMAIL :
 psbaca@seznam.cz
 
 
 WWW:
 www.pohrební-ustav.eu
 
 
Kontakt pro výkop hrobů:
HROBNÍK A HROBNICKÉ PRÁCE 
Zdeněk Bučko ml.
tel: 603  284  981  zdenekbucko@email.cz      
www.hrobnickepracebucko.cz